Phòng Tổ Chức Chính Trị

Nội dung RSS
Đã cập nhật: 1 năm 32 tuần trước

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào Trường Đại học An Giang năm 2017 đợt 01

T3, 02/01/2018 - 2:40ch

Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm!

Thông báo tiếp tục nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2)

T7, 30/12/2017 - 11:40sa

Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm!

Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017

T7, 16/12/2017 - 10:55ch

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn

do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017

 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

xem thêm

Thông báo lịch phỏng vấn vòng 1 ứng viên dự tuyển theo từng đơn vị và vị trí tuyển dụng năm 2017 (đợt 1)

T7, 16/12/2017 - 4:17ch

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn vòng 1 ứng viên dự tuyển theo từng đơn vị và vị trí tuyển dụng

năm 2017 (đợt 1)

 

Trường Đại học An Giang thông báo lịch phỏng vấn ứng viên dự tuyển vào Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1), như sau:

STT

xem thêm

Thông báo về việc nội dung và lịch tổ chức xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)

T2, 11/12/2017 - 11:47sa

THÔNG BÁO

Nội dung và lịch tổ chức xét tuyển viên chức

Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)

 

 Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-ĐHAG ngày 02/8/2017 về việc tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt theo Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 21/8/2017;

xem thêm

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 đợt 02

T3, 05/12/2017 - 9:06sa

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2) 

xem thêm

Thông báo về việc xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn của đơn vị giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030

T7, 25/11/2017 - 10:01sa

THÔNG BÁO

Về việc xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn của đơn vị

giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030

 

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-ĐHAG ngày 09/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học An Giang giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

xem thêm

Thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 1)

T6, 17/11/2017 - 8:17sa

THÔNG BÁO

Tiếp tục nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 1)

xem thêm

Kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập cá nhân và công khai bản kê khai của công chức, viên chức năm 2017

T3, 14/11/2017 - 10:50sa

Kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập cá nhân và công khai bản kê khai của công chức, viên chức năm 2017. Quý Thầy, Cô vui lòng xem trong tập tin đính kèm.

Biểu mẫu kê khai: Mau_ke_khai_tai_san_thu_nhap_TT_2008-2013.rar

Thông báo về việc tạm ngưng nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)

T7, 14/10/2017 - 9:30sa

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)

xem thêm

Danh sách dự kiến nâng lương Quí IV - 2017

T2, 09/10/2017 - 10:15sa

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí IV - Năm 2017 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị công chức, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Riêng các cá nhân thuộc đơn vị được giao quyền tự chủ thì cá nhân phản hồi cho đơn vị trực tiếp quản lý. Thời gian nhận phản hồi trước ngày 20/10/2017.

[Dự thảo] Quy định Về nhiệm vụ và quyền hạn của Trợ lý khoa

T3, 26/09/2017 - 5:46ch

Kính mời quý Thầy/Cô thực hiện góp ý cho Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Trợ lý khoa (chi tiết tập tin đính kèm).

Thời hạn góp ý: đến hết ngày 07/10/2017.

xem thêm

[Dự thảo] Quy định về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hình thức giáo dục chính quy của Trường Đại học An Giang

T3, 26/09/2017 - 5:26ch

Kính mời quý Thầy/Cô thực hiện góp ý cho Quy định về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hình thức giáo dục chính quy của Trường Đại học An Giang (chi tiết tập tin đính kèm).

Thời hạn góp ý: đến hết ngày 30/9/2017.

xem thêm

Dự thảo Nghị quyết, Quyết định sửa đổi, bổ sung chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

T2, 25/09/2017 - 4:33ch

Thời hạn góp ý đến ngày 28/9/2017.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 (đơt 1)

T4, 20/09/2017 - 3:51ch
THÔNG BÁO 
Tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 1)

Trường Đại học An Giang tuyển viên chức vào công tác tại các đơn vị trực thuộc Trường với các yêu cầu và vị trí sau:

xem thêm