Các khoa

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh


Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh được thành lập ngay từ ngày đầu thành lập trường Đại Học An Giang với hai chuyên ngành đào tạo Kế toán và Tài chính doanh nghiệp. Hai ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp và Kinh tế đối ngoại được thêm vào hai năm sau đó.

 


Khoa Nông nghiệp - TNTN


Khoa được thành lập với mục đích đào tạo chính quy các khối ngành có liên quan đến nông nghiệp, phát triển nông thôn và tài nguyên thiên nhiên...

 

 


Khoa Sư Phạm


Hiện nay Khoa có tất cả 156 giảng viên, nhân viên; 10 bộ môn: Toán, Vật Lý, Hoá học, Sinh vật, Ngữ văn, Sử - Địa, Tâm lý Giáo dục, Ngoại ngữ, Mỹ thuật - Nữ công, Giáo dục - Mầm non.

 

 


Khoa Kỹ Thuật - Công nghệ - Môi Trường


Khoa gồm 3 bộ môn: Tin học, Kỹ thuật và Môi trường & Phát triển bền vững có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học các ngành Công Nghệ Thông Tin và Kỹ Thuật Môi Trường...

 

 


Khoa Lý luận Chính Trị


Khoa được thành lập theo Quyết định số 1603/QĐ-UBND tên gọi là Khoa Mác-Lênin. Đến ngày 28/05/2008 Khoa đổi tên lại là Khoa Lý luận Chính trị cho đến nay.

Khoa quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học giáo dục chính trị trực thuộc trường Đại học An Giang.

 


Khoa Văn Hoá Nghệ Thuật


Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý, sự nghiệp thuộc các ngành văn hóa, du lịch, báo chí, phát thanh truyền hình cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và giáo viên giảng dạy các môn năng khiếu (Âm nhạc và Mỹ thuật) cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang thông qua các hình thức đào tạo chính quy, vừa học vừa làm, liên kết đào tạo,…


Khoa Ngoại Ngữ


Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang hiện có 46 giảng viên giảng dạy tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật được phân chia thành 03 bộ môn: Bộ môn Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh, Bộ môn Ngôn ngữ học và Dịch thuật Tiếng Anh, và Bộ môn Pháp- Trung- Nhật. Khoa hiện có 41 thạc sĩ với 34 thạc sĩ tiếng Anh, 03 thạc sĩ tiếng Pháp, 04 thạc sĩ tiếng Trung và 02 cử nhân đang học chương trình cao học. Khoa Ngoại ngữ còn có 08 thạc sĩ tiếng Anh đang làm nghiên cứu sinh tại các quốc gia Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand, và Thái Lan. Và 01 thạc sĩ tiếng Trung đang làm NCS tại Trung Quốc.


Khoa Công Nghệ Thông Tin

Khoa Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 1461/QĐ-ĐHAG của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ngày 14/08/2017. Hiện nay, Khoa gồm có 2 bộ môn: Bộ môn Công nghệ thông tin và Bộ môn Kỹ thuật phần mềm. Với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, năm 2017 - 2018,  Khoa đã đưa vào vận hành 2 chương trình đào tạo được thiết kế theo chuẩn CDIO; giảng dạy 06 học phần chuyên ngành bằng ngôn ngữ tiếng Anh; đẩy mạnh việc phát triển và chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long