Thông báo về việc dời lịch thi, lịch coi thi

Do học sinh, sinh viên nghỉ học và thi trước diễn biến bão số 16 và để hỗ trợ tỉnh An Giang tổ chức thi tuyển công chức năm 2017, Nhà Trường sẽ điều chỉnh các buổi thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 như sau:

....Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang thông báo đến ứng viên dự tuyển vào Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1):

1.   Kết quả phỏng vấn vòng 1 (danh sách đính kèm).

2.   Đối với ứng viên có điểm phỏng vấn vòng 1 đạt từ 50 điểm trở lên sẽ tham gia phỏng vấn vòng 2, cụ thể như sau:

-      Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 27/12/2017.

-      Địa điểm: Phòng họp 1, Nhà Hiệu bộ, Khu Trung tâm Trường Đại học
An Giang.

-      Nội dung phỏng vấn: theo tinh thần Thông báo số 04/TB-HĐXTVC ngày 11/12/2017.THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn vòng 1 ứng viên dự tuyển theo từng đơn vị và vị trí tuyển dụng

năm 2017 (đợt 1)

 

Trường Đại học An Giang thông báo lịch phỏng vấn ứng viên dự tuyển vào Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1), như sau:

--- 

THÔNG BÁO

Nội dung và lịch tổ chức xét tuyển viên chức

Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)

 

Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-ĐHAG ngày 02/8/2017 về việc tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt theo Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 21/8/2017;THÔNG BÁO

Về việc tổ chức phỏng vấn ứng viên dự tuyển viên chức

vào Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)

 

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1) thông báo đến ứng viên dự tuyển vào Trường Đại học An Giang (danh sách đính kèm) lịch tổ chức phỏng vấn, như sau:

....

 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 đợt 02

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2)

Trường Đại học An Giang thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2017
(đợt 2) như sau:

I. Yêu cầu chung:

-       Là công dân Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;

-       Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến dưới 50 tuổi tính đến ngày nộp hồ sơ (Tiến sĩ: không quá 50 tuổi; Thạc sĩ: không quá 45 tuổi; Đại học: không quá 35 tuổi);

-       Có đủ hồ sơ tuyển dụng (quy định tại Mục VII của Thông báo này);The Rector’s Speech An Giang, November 20th 2017

The Rector's Speech

An Giang, November 20th 2017

 

Dear

-    Distinguished Guests,

-    Teachers and international lecturers,

-    Students,

-    Ladies and Gentlemen,

In the warm and welcoming atmosphere of Vietnam Teachers' Day, on behalf of the Party Committee, the University Rector Board, I warmly welcome and send best wishes to all delegates, teachers and staffs who have been and will make important contributions to education career under the roof of An Giang University.THÔNG BÁO

Tiếp tục nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 1)

Căn cứ Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt nội dung điều chỉnh Kế hoạch số 113/KH-ĐHAG về tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017;