23/02/2009 18:30
Asia/Saigon

Ngày 23-02-2009, Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang khai giảng các lớp Tin Học:Thi Chứng chỉ Tin Học trình độ A, B quốc gia

15/02/2009 07:00
Asia/Saigon

Ngày 15-02-2009 (Chủ Nhật), Trung tâm Tin học tổ chức kỳ thi Chứng chỉ Tin Học ứng dụng trình độ A, B quốc gia

* Nội dung thi:

- Chứng chỉ A: Microsoft Windows, Word, Excel và Powerpoint.

- Chứng chỉ B: Microsoft Access.

* Lệ phí dự thi: Chứng chỉ A: 100.000đ Chứng chỉ B: 120.000đ