Khai giảng các lớp chuyên đề lắp ráp, cài đặt máy tính và Tin học A, B

23/02/2009 18:30
Asia/Saigon

Ngày 23-02-2009, Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang khai giảng các lớp Tin Học:

- Chứng chỉ Tin học trình độ A (3 tháng)
- Chứng chỉ Tin học trình độ B (4 tháng)
- Lớp chuyên đề "Lắp ráp máy tính" (2-4 tuần)
- Lớp chuyên đề "Cài đặt máy tính" (2-4 tuần)
- Lớp chuyên đề "Mạng căn bản" (2-4 tuần)

*  Ngày ghi danh: Kể từ ngày ra thông báo (Học viên phải hoàn tất học phí trong tuần lễ đầu tiên của khóa học đối với các lớp chứng chỉ A,B).

* Đặc biệt: Học viên sẽ được hướng dẫn sử dụng Internet và được truy cập Internet miễn phí trong suốt khóa học với đường truyền tốc độ cao.

* Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

- Văn phòng Trung tâm Tin học (Tầng trệt dãy G, khu A, Đại học An Giang)

- Điện thoại: (076) 3945454 - ext: 666

- Website: cict.agu.edu.vn