Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường Phố thông Thực hành Sư phạm, Trường Đại học An Giang

Trường Đại học An Giang thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trường Phố thông Thực hành Sư phạm, cụ thể như sau:

1. Danh sách trúng tuyển viên chức:

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm

Đính kèmDung lượng
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường Phố thông Thực hành Sư phạm, Trường Đại học An Giang64.73 KB