Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức giáo dục chính quy năm 2017

Căn cứ vào kế hoạch năm học, nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học và cao đẳng hình thức giáo dục chính quy năm 2017, cụ thể như sau:

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm

Đính kèmDung lượng
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức giáo dục chính quy năm 2017503.39 KB