Báo cáo kết quả khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy năm 2015 Trường Đại học An Giang

Báo cáo kết quả khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy năm 2015 Trường Đại học An Giang

=> báo cáo chi tiết mời xem tập tin đính kèm

Đính kèmDung lượng
Bao-cao-ket-qua-khao-sat-tinh-trang-viec-lam-cua-sinh-vien-tot-nghiep.pdf663.17 KB