Thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 14 năm 2017

Thực hiện Thông báo số 06/TB-ĐHAG ngày 13/01/2017 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017,

Từ ngày 16 - 19/01/2017, Trường ĐH An Giang triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" tại 15 Công đoàn bộ phận, kết quả như sau:

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm

Đính kèmDung lượng
Thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 14 năm 201735.05 KB