Thông báo về việc thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) Lớp DT9PN học kỳ II năm học 2016-2017

Ban Giám hiệu thông báo thu học phí đối với sinh viên hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) năm 2016-2017 như sau:

1. Mức học phí năm học 2016-2017:

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm

Đính kèmDung lượng
Thông báo về việc thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) Lớp DT9PN học kỳ II năm học 2016-201760.08 KB