Thông báo về việc thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) Lớp CT12AN, học kỳ III

Ban Giám Hiệu thông báo thu học phí đối với sinh viên hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) năm học 2016-2017 như sau:

1. Mức học phí năm học 2016 - 2017:

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
Thông báo về việc thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) Lớp CT12AN, học kỳ III61.72 KB