Thông báo về việc thu phí gửi xe tháng (vé tháng)

Trường Đại học An Giang thông báo đến toàn thể học viên, sinh viên, học sinh và các tổ chức, cá nhân không thuộc diện miễn tiền gửi xe khi đến học tập và làm việc tại Trường Đại học An Giang việc thu phí gửi xe theo tháng, cụ thể như sau:

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm

Đính kèmDung lượng
Thông báo về việc thu phí gửi xe tháng (vé tháng)53.83 KB