Thông báo về việc thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) Lớp DT9KT, DT9QT và DT11QT năm học 2016 - 2017

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèmDung lượng
131-TB-DHAG.pdf65.27 KB