Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2017

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Lễ Tốt nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của năm học, là ngày tôn vinh sự thành đạt của sinh viên sau thời gian học tập và rèn luyện trong nhà trường, là vinh dự của cá nhân và gia đình, là niềm vui của toàn xã hội; đồng thời, là thành quả quá trình đào tạo của trường;

=> Thông tin chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2017861.29 KB