Kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên (văn bằng 2) năm 2017, khóa ngày 20-21/7/2017

Kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên (văn bằng 2) năm 2017, khóa ngày 20-21/7/2017

=> kết quả chi tiết mời xem tập tin đính kèm

Đính kèmDung lượng
Ket qua TS_VB2_2017.pdf2.78 MB