THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH & TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC

CHO KHU VỰC TÂY NAM BỘ KHÓA 05 NĂM 2017

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH & TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

(Đặt tại Trường Đại học An Giang)

- Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 05 Tây Nam Bộ năm 2017 như sau:

1. CHUYÊN NGÀNH, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

 

Đính kèmDung lượng
632-TB-DHTCM-SDH.pdf3.18 MB
Bieu mau du thi cao hoc UFM - K5TNB.doc93.5 KB