Thông báo về việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hình thức giáo dục chính quy tốt nghiệp năm 2017

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc nhận bằng tốt nghiệp, Nhà trường thông báo đến sinh viên tốt nghiệp năm 2017 (đến tháng 06/2017) về việc nhận bằng tốt nghiệp.

Chi tiết xem file đính kèm.

Đính kèmDung lượng
156-TB-DHAG.pdf135.46 KB