Quyết định về việc quy định mức thu học phí năm học 2017 - 2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định mức thu học phí năm học 2017 - 2018 theo trình độ đào tạo và theo nhóm ngành như sau:

1.1. Đại học chính quy ngành: Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản:211.000đ/tín chỉ;

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
1283-DOC062017.pdf49.88 KB