Thông báo về việc nhận đơn dự thi năng khiếu và tổ chức thi năng khiếu.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG NHẬN ĐƠN XIN DỰ THI NĂNG KHIẾU TỪ NGÀY 01/6/2017 ĐẾN 15GIỜ 00 NGÀY 28/6/2017 ( thí sinh nào chưa nộp đơn và lệ phí tranh thủ đến trường nộp gấp hoặc liên hệ số điện thoại: 0296.3.847567 để được tư vấn).

NGÀY 29/6/2017, TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG TỔ CHỨC THI NĂNG KHIẾU CHO TẤT CẢ CÁC NGÀNH CÓ BÀI THI NĂNG KHIẾU (Thí sinh tập trung lúc 6giờ30 tại Nhà A- khu trung tâm để xem danh sách. Thời gian thi: bắt đầu từ 7giờ00)