Trường Đại học An Giang tổ chức thi năng khiếu năm 2017

Thí sinh dò tên trong danh sách dự thi
Cán bộ giám thị sinh hoạt quy chế thi cho các thí sinh
Thí sinh dự thi ngành Giáo dục mầm non thể hiện năng khiếu hát
Thí sinh dự thi ngành Giáo dục mầm non thể hiện năng khiếu đọc diễn cảm
Thí sinh thể hiện năng khiếu kể chuyện theo tranh
Thí sự dự thi ngành Sư phạm Mỹ thuật thể hiện năng khiếu trong phần thi hình họa
Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Âm nhạc tự đệm đàn guitar trong phần thi hát
Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Giáo dục thể chất được kiểm tra thể lực và phần thi dẻo gập thân
Thí sinh thể hiện thể lực trong phần thi chạy 30m