Thông báo về việc thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (VHVL) Lớp DT10KT VÀ DT10TT, DT10TT học kỳ 1 năm 2017 - 2018

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèmDung lượng
171-TB-DHAG.pdf59.77 KB