Hình ảnh "Đại học An Giang: thêm 2 tiến sĩ được nhà trường vinh danh"

Toàn cảnh buổi lễ vinh danh
Thầy Hà Thanh Hùng - Phó Trưởng phòng Tổ chức chính trị tóm tắt quá trình học tập, nghiên cứu của các tân tiến sĩ
PGS,TS. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng ĐHAG tặng hoa chúc mừng các tân tiến sĩ
TS. Nguyễn Thành Trung - GV BM CNTP, Khoa Nông nghiệp tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thực phẩm tại Úc
TS. Tiêu Minh Đương - BM Ngữ văn tốt nghiệp chuyên ngành Văn học Đương đại Trung Quốc
Hiệu trưởng Võ Văn Thắng tin tưởng các tân tiến sĩ sẽ có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của Nhà trường