Thông báo về việc thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (VHVL) Lớp DL12AV, DL12GT và DT12CN, DT12LU học kỳ II năm học 2016 - 2017

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèmDung lượng
182-TB-DHAG.pdf524.22 KB