Thông báo về việc học bổ sung kiến thức, ôn thi tuyển sinh cho thí sinh dự thi cao học ngành Khoa học cây trồng, năm 2017

I. Học bổ sung kiến thức:

1. Lịch học

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm

Đính kèmDung lượng
TB_BSKT_ONTHI_KHCT_010817.pdf660.89 KB