Thông báo về việc thu học phí đại học, cao đẳng chính quy năm học 2017 - 2018

Ban giám hiệu thông báo thu học phí đại học, cao đẳng chính quy năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Mức học phí

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
290-TB-DHAG.pdf57.85 KB