Đối tác – Bản ghi nhớ

# Quốc gia Viện, Trường, Tổ chức Ngày ký kết
1 Ai-len Đại hoc Griffth 10.05.2013
2 Campuchia Viện BrightHope 05.05.2013
3 Canada Đại học Toàn Cầu 15.12.2016
4 Đài Loan Đại học khoa học kỹ thuật hải dương quốc lập Cao Hùng 2004
5 Đại học Khoa học và công nghệ Pingtung 14.12.2008
6 Đại học Yuan Ze 03.08.2011
7 Đức Khoa Kỹ thuật Khoa học, Đại học Khoa học Ứng dụng (FH OOW) 12.12.06
8 Hà Lan Đại học Khoa học Ứng dụng HZ Hà Lan 2016
9 Hàn Quốc Đại học Quốc gia Hanbat 23.04.2010
10 Hoa Kỳ Đại học Edgewood 24.01.2005
11 Tổ chức tình nguyện viên Châu Á 12.01.2005
12 Đại học Bang West Virginia 12.05.2006
13 Đại học Bang Ferris 28.01.2006
14 Đại học Apollos 16.06.2006
15 Ủy ban Trung ương Mennonite 26.01.2007
16 Đại học Bang Indiana 20.12.2016
17 Israel Đại học Ben Guiron 26.05.2014
18 Indonesia Khoa Nông nghiệp, Đại học Andalas 11.11.2013
19 Đại học Andalas 26.05.2016
20 Trung tâm SEAMEO Biotrop 28.05.2013
19.12.2011
21 Lào Đại học Champasack 07.11.2010
22 New Zealand Đại học Massey 22.11.2016
23 Nhật Bản Tổ chức Joint Grass-Roots Fukuoka 01.06.2004
24 Viện nghiên cứu môi trường quốc gia Tsukuba 2005
25 Đại học Kagoshima 07.08.2013
26 Đại học Saga 11.03.2013
27 Đại học Miyagi 08.09.2014
28 Pháp Trường Khoa học và xử lí công nghệ thông tin quốc tế EISTI 02.02.2007
19.06.2012
29 Đại học Sinh học Công nghiệp 20.08.2012
30 Đại học Cergy-Pontoise 12.12.2012
31 Philippines Quỹ gạo Châu Á 27.06.2006
32 Singapore Pan System 15.07.2004
33 Thái Lan Viện Công Nghệ Châu Á (AIT) 10.12.2012
34 Đại học Công nghệ Thonburi King Mongkut 15.08.2016
35 Đại học Assumption 05.07.2017
36 Đại học Mahidol 04.07.2017
37 Úc Đại học Công nghệ Queensland 29.01.2010
03.11.2016
38 Viện nghiên cứu Xã hội và nhân khẩu học, Đại học Quốc gia Úc 30.05.2013
39 Việt Nam TT Quản lý nước & Biến đổi khí hậu (WACC), ĐHQG Tp HCM 23.03.2015
40 Đại học Duy Tân 25.07.2016
41 Công ty Cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động OLECO 20.04.2014
42 Viện Địa lý và Tài nguyên TP HCM 24.07.2013
43 Viện lúa ĐBSCL 09.06.2009
44 Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam 31.08.2009
45 Ý Quỹ Fondazione Edmund Mach 22.08.2016
46 Khác Chương trình ASIAN CORE 17.11.2008