Thông báo tuyển sinh cao học năm 2017 chuyên ngành Quản lý giáo dục

Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học An Giang tổ chức tuyển sinh đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh:

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm

Đính kèmDung lượng
298-TB-DHAG.pdf203.59 KB