Thông báo về việc thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm, vừa học) Lớp DT10TT, DT10BT học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Chi tiết mức thu học phí vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèmDung lượng
300-TB-DHAG.pdf63.23 KB