Thông báo về việc thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) Lớp DT11QT, DL12AV, DL12GT, CT12AN, học kỳ I năm học 2017-2018

Chi tiết mức thu học phí vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèmDung lượng
304-TB-DHAG.pdf66.79 KB