CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM 2017

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM 2017

ĐỊA ĐIỂM: TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG THỜI GIAN: 17-21/10/2017 (4.5 NGÀY)

=> Chương trình chi tiết mời xem tập tin đính kèm

Đính kèmDung lượng
Chuong_trinh_KSCT_17_21_10_2017.jpg5.07 MB