Trường Đại học An Giang hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Cán bộ giảng viên tham dự buổi báo cáo chuyên đề
TS. Trần Lê Đăng Phương - Phó Trưởng Khoa LLCT giới thiệu về pháp luật sở hữu trí tuệ liên quan đến công tác NCKH và giảng dạy
Cán bộ giảng viên tham gia trò chơi vẽ tranh để tìm hiểu về việc xác lập quyền tác giả trong hoạt động nghệ thuật