BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHUẨN, TỔNG SỐ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH HÌNH THỨC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2, NĂM 2017 (KHÓA NGÀY 25/11/2017)

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHUẨN, TỔNG SỐ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

TUYỂN SINH HÌNH THỨC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN,

LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2, NĂM 2017 (KHÓA NGÀY 25/11/2017)

=> Biên bản chi tiết mời xem tập tin đính kèm

Đính kèmDung lượng
Bien ban xac dinh diem chuan GDTX 2017.pdf478.17 KB