Hội nghị cán bộ, giảng viên về công tác thư viện Trường Đại học An Giang

Phó Hiệu trưởng Lê Quốc Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
ThS. Nguyễn Thị Bích Châu – Giám đốc Thư viện báo cáo một số công tác trọng tâm của Thư viện trong năm qua
ThS. Ngô Thị Kim Duyên – Phó Giám đốc Thư viện giới thiệu về các dịch vụ và tài nguyên của Thư viện
Đại diện Công ty phần mềm Lạc Việt giới thiệu về giải pháp xây dựng thư viện số
Cán bộ giảng viên tham dự Hội nghị
ThS. Lê Quốc Cường – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG tặng quà cảm ơn nhà tài trợ
Giám đốc Thư viện Nguyễn Thị Bích Châu tặng quà cảm ơn quý thầy cô lãnh đạo các đơn vị đã hỗ trợ Thư viện trong suốt thời gian qua
Phó Giám đốc Thư viện Ngô Thị Kim Duyên tặng quà cho quý thầy cô là bạn đọc thân thiết của Thư viện
TS. Chau Thi Đa – Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế đóng góp ý kiến cho Thư viện về phát triển các dịch vụ mới
TS. Trần Thị Thanh Huế - Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ đóng góp ý kiến cho Thư viện về tăng cường quảng bá các dịch vụ và tài nguyên đến CBGV-SV của Trường
ThS. Nguyễn Đăng Khoa – Phó Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đóng góp ý kiến về phát triển các dịch vụ của Thư viện
TS. Trần Lê Đăng Phương – Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị đóng góp ý kiến về bổ sung tài liệu, giáo trình theo chương trình đào tạo
ThS. Mai Thị Minh Thuy – Phó Trưởng khoa Văn hóa Nghệ thuật đóng góp ý kiến về tăng cường phối hợp giữa TV và các Khoa – Bộ môn trong xây dựng đề cương chi tiết các học phần
ThS. Đặng Thế Lực – Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên, Bí thư Đoàn trường đại diện tập thể sinh viên Trường đóng góp ý kiến cho Thư viện
ThS. Phan Trung Dũng – Trưởng phòng Quản trị Thiết bị giải trình các ý kiến đóng góp về cơ sở vật chất và việc bổ sung tài liệu cho TV
ThS. Nguyễn Văn Khương – Phó Trưởng khoa Sư phạm đóng góp ý kiến cho Thư viện
ThS. Hồ Nhã Phong – Phó Trưởng phòng Đào tạo giải trình các ý kiến đóng góp liên quan đến việc bổ sung tài liệu theo Chương trình đào tạo và xây dựng đề cương chi tiết
Quý đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm