Hội thảo “Biến đổi khí hậu và tác động của nó đối với môi trường và sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long”

Toàn cảnh Hội thảo
PGS,TS. Trần Văn Đạt – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG phát biểu khai mạc Hội thảo
Các nhà khoa học và quý đại biểu tham dự Hội thảo
TS. Fredric W.Swierczek – Giám đốc AITVN tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ cho Hội thảo
TS. Fredric W.Swierczek – Giám đốc AITVN báo cáo tham luận “Thích ứng BĐKH ở Đồng bằng sông Cửu Long”
PGS,TS. Lê Anh Tuấn – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Biến đổi khí hậu trình bày tham luận về “Ứng phó BĐKH liên quan đến nguồn nước ở An Giang”
TS. Chau Thi Đa – Phó Trưởng phòng QLKH&HTQT Trường ĐHAG trình bày tham luận “BĐKH ảnh hưởng đến nuôi trồng và nguồn lợi thủy sản ở ĐBSCL”
TS. Thái Huỳnh Phương Lan – Phó Trưởng BM Phát triển nông thôn và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên (Khoa Nông nghiệp - Trường ĐHAG) đặt câu hỏi cho các diễn giả
Đại biểu quốc tế đặt câu hỏi cho các diễn giả