Thông báo về việc thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) Lớp DT12LU học kỳ I năm học 2017 - 2018

Chi tiết thông báo vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèmDung lượng
370-TB-DHAG.pdf59.79 KB