Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp Khoa, Bộ môn

Thầy Hà Thanh Hùng – Phó Trưởng phòng Tổ chức chính trị công bố quyết định của Hiệu trưởng về bổ nhiệm lãnh đạo Khoa CNTT, Khoa KT-CN-MT và BM GDTC
PGS,TS. Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường ĐHAG trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các viên chức được bổ nhiệm
TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh - Trưởng Khoa KT-CN-MT thay mặt cho các cán bộ quản lý được bổ nhiệm phát biểu
Hiệu trưởng Võ Văn Thắng chúc mừng và nhắn nhủ cùng các viên chức vừa nhận quyết định