Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp Khoa, Bộ môn