Thông báo Kết quả phỏng vấn vòng 1 và lịch phỏng vấn vòng 2 ứng viên dự tuyển vào Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang thông báo đến ứng viên dự tuyển vào Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1):

1.   Kết quả phỏng vấn vòng 1 (danh sách đính kèm).

2.   Đối với ứng viên có điểm phỏng vấn vòng 1 đạt từ 50 điểm trở lên sẽ tham gia phỏng vấn vòng 2, cụ thể như sau:

-      Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 27/12/2017.

-      Địa điểm: Phòng họp 1, Nhà Hiệu bộ, Khu Trung tâm Trường Đại học
An Giang.

-      Nội dung phỏng vấn: theo tinh thần Thông báo số 04/TB-HĐXTVC ngày 11/12/2017.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức - Chính trị, Trường Đại học An Giang (số 18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang; điện thoại: 0296.3842.576; email: peo@agu.edu.vn)./

 

>>Chi tiết xin vui lòng xem nguyên văn của Thông báo

Đính kèmDung lượng
Thong bao 06-TB-HDXT ngay 25-12-2017 Ket qua PV vong 01 va lich PV vong 2.pdf1.74 MB