Thư viện - Trung tâm

Thư Viện


Thư viện là một tòa nhà lớn khang trang với nhiều trang thiết bị hiện đại được chính thức đi vào hoạt động vào ngày 16/09/2002...

 


Trung Tâm Tin Học


Trung tâm là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý hệ thống đường truyền của Trường, đào tạo và tổ chức thi tin học ứng dụng trình độ A,B,...

 

 


Trung Tâm Ngoại Ngữ


Trung tâm Ngoại Ngữ

 


Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn


Trung tâm Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn

 

 


Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn


Trung tâm Phát Triển Nông Thôn

 

 


Trung tâm Tạo Nguồn


Trung tâm tạo nguồn

 

 


Khu Thí nghiệm - Thực hành


Khu Thí nghiệm - Thực hành

 

 

Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá


Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá