Tin từ các Phòng ban

Thông báo tiếp tục nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2)

Phòng Tổ Chức Chính Trị - T7, 30/12/2017 - 11:40sa

Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm!

Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Phòng Tổ Chức Chính Trị - T7, 16/12/2017 - 10:55ch

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn

do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017

 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

xem thêm

Thông báo lịch phỏng vấn vòng 1 ứng viên dự tuyển theo từng đơn vị và vị trí tuyển dụng năm 2017 (đợt 1)

Phòng Tổ Chức Chính Trị - T7, 16/12/2017 - 4:17ch

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn vòng 1 ứng viên dự tuyển theo từng đơn vị và vị trí tuyển dụng

năm 2017 (đợt 1)

 

Trường Đại học An Giang thông báo lịch phỏng vấn ứng viên dự tuyển vào Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1), như sau:

STT

xem thêm

Thông báo về việc nội dung và lịch tổ chức xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)

Phòng Tổ Chức Chính Trị - T2, 11/12/2017 - 11:47sa

THÔNG BÁO

Nội dung và lịch tổ chức xét tuyển viên chức

Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)

 

 Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-ĐHAG ngày 02/8/2017 về việc tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt theo Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 21/8/2017;

xem thêm

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 đợt 02

Phòng Tổ Chức Chính Trị - T3, 05/12/2017 - 9:06sa

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2) 

xem thêm

Thông báo về việc xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn của đơn vị giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030

Phòng Tổ Chức Chính Trị - T7, 25/11/2017 - 10:01sa

THÔNG BÁO

Về việc xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn của đơn vị

giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030

 

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-ĐHAG ngày 09/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học An Giang giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

xem thêm

Thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 1)

Phòng Tổ Chức Chính Trị - T6, 17/11/2017 - 8:17sa

THÔNG BÁO

Tiếp tục nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 1)

xem thêm

Kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập cá nhân và công khai bản kê khai của công chức, viên chức năm 2017

Phòng Tổ Chức Chính Trị - T3, 14/11/2017 - 10:50sa

Kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập cá nhân và công khai bản kê khai của công chức, viên chức năm 2017. Quý Thầy, Cô vui lòng xem trong tập tin đính kèm.

Biểu mẫu kê khai: Mau_ke_khai_tai_san_thu_nhap_TT_2008-2013.rar

Thông báo về việc tạm ngưng nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)

Phòng Tổ Chức Chính Trị - T7, 14/10/2017 - 9:30sa

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)

xem thêm

Danh sách dự kiến nâng lương Quí IV - 2017

Phòng Tổ Chức Chính Trị - T2, 09/10/2017 - 10:15sa

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí IV - Năm 2017 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị công chức, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Riêng các cá nhân thuộc đơn vị được giao quyền tự chủ thì cá nhân phản hồi cho đơn vị trực tiếp quản lý. Thời gian nhận phản hồi trước ngày 20/10/2017.

[Dự thảo] Quy định Về nhiệm vụ và quyền hạn của Trợ lý khoa

Phòng Tổ Chức Chính Trị - T3, 26/09/2017 - 5:46ch

Kính mời quý Thầy/Cô thực hiện góp ý cho Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Trợ lý khoa (chi tiết tập tin đính kèm).

Thời hạn góp ý: đến hết ngày 07/10/2017.

xem thêm

[Dự thảo] Quy định về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hình thức giáo dục chính quy của Trường Đại học An Giang

Phòng Tổ Chức Chính Trị - T3, 26/09/2017 - 5:26ch

Kính mời quý Thầy/Cô thực hiện góp ý cho Quy định về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hình thức giáo dục chính quy của Trường Đại học An Giang (chi tiết tập tin đính kèm).

Thời hạn góp ý: đến hết ngày 30/9/2017.

xem thêm

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 (đơt 1)

Phòng Tổ Chức Chính Trị - T4, 20/09/2017 - 3:51ch
THÔNG BÁO 
Tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 1)

Trường Đại học An Giang tuyển viên chức vào công tác tại các đơn vị trực thuộc Trường với các yêu cầu và vị trí sau:

xem thêm

Du lịch sinh thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Thư viện - T6, 20/01/2017 - 8:30sa

TẠP CHÍ IN (Bản in được lưu tại Tầng 4 – TV )
1. Giải pháp phát triển du lịch sông nước ở đồng bằng sông Cửu Long / ThS. Lê Thị Diệu Hiền, Nguyễn Quốc Nghi
Tóm tắt: Bài viết này, tác giả đã đưa ra những nét đặc trưng của du lịch sông nước đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) như du lịch miền vườn, du lịch chợ nổi ở đồng bằng và cả văn hóa ẩm thực cũng với các lễ hội truyền thống tại đây. Ngoài ra, tác giả cũng trình bày một số hạn chế và thách thức đối với sự phát triển du lịch sông nước ở ĐBSCL như: chỉ dựa vào lợi thế về tài nguyên du lịch, cách làm du lịch còn mang tinh tự phát chưa chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch còn yếu kém. Từ đó, người viết đã gợi ý một số giải pháp để phát triển du lịch sông nước ĐBSCL là: ngành du lịch cần xây dựng sản phẩm du lịch sông nước đặc thù, dựa vào lợi thế cạnh tranh của từng địa phương trong mối liên kết vùng; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch; cần nghiên cứu, xây dựng các tour, tuyến du lịch sông nước hấp dẫn, gắn kết các tài nguyên du lịch đặc trưng của miền Tây Nam Bộ; để phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, sông nước, ngành du lịch cần nghiên cứu các chương trình kêu gọi đầu tư, hợp tác đầu tư.
Nguồn trích: Tạp chí Khoa học & Công nghệ An Giang / 2015, Số 2, tr. 20-22
2. Liên kết phát triển du lịch xanh đồng bằng sông Cửu Long / Thu Hiền
Tóm tắt: Theo tác giả, để thúc đẩy vấn đề liên kết phát triển “du lịch xanh” ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) một cách có hiệu quả, cần tập trung vào các giải pháp sau: (1) thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch bền vững dựa trên thế mạnh từng vùng, từng địa phương; (2) đẩy mạnh các hoạt động và nâng cao vai trò đầu mối của Hiệp hội du lịch ĐBSCLvề việc liên kết xây dựng – phát triển sản phẩm du lịch, liên kết xúc tiến, liên kết bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, liên kết xây dựng các sự kiện du lịch chung; (3) nâng cao nhận thức xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát triển du lịch xanh; (4) tăng cường hiệu quả quản lý các dự án, đẩy mạnh công tác quy hoạch, thẩm định các dự án du lịch xanh; (5) tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường du lịch với việc nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch, nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện các chính sách khuyến khích phát triển du lịch xanh với sự tham gia của cộng đồng địa phương.
Nguồn trích: Tạp chí Du lịch / 2015, Số 8, tr. 12–13
3. Văn hoá sinh thái sông biển và du lịch Đồng bằng sông Cửu Long / Huỳnh Quốc Thắng
Tóm tắt: Trong bài viết, tác giả trình bày những nét đặc trưng và độc đáo về du lịch văn hóa sinh thái (VHST) sông nước, du lịch VHST biển đảo và về du lịch VHST tộc người gắn với sông nước, biển đảo ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Qua đó, để phát triển du lịch VHST tại đây thì cần tập trung giải quyết các vấn đề sau: (1) giải pháp quy hoạch, kế hoạch và thực hiện chiến lược “đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch”; (2) tổ chức, xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch; (3) liên kết, hợp tác, đầu tư phát triển hoạt động du lịch với các địa phương trong vùng, địa phương trong cả nước.
Nguồn trích: TC Khoa học Xã hội / 2010, Số 9, tr. 42-46,36
4. Giải pháp " liên kết 4 nhà" trong phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường ở đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Quốc Nghi.
Tóm tắt: Bài trích giới thiệu sơ lược vài nét về du lịch sinh thái, thực trạng ô nhiễm môi trường, giải pháp "liên kết 4 nhà" gắn với bảo vệ môi trường đồng bằng sông Cửu Long.
Nguồn trích: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Nhận thức về nhu cầu bảo vệ môi trường, vai trò của giáo dục đại học / 2010, tr. 49 – 54
5. Phát triển du lịch cộng đồng khu vực đồng bằng sông Cửu Long / Thanh Hiền
Tóm tắt: Du lịch cộng đồng (DLCĐ) là mô hình du lịch đang được chú trọng đầu tư ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trên nhiều địa phương trong khu vực như Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang với những hoạt động cụ thể: (1) không ngừng cải tiến về nội dung, hình thức, chất lượng, dịch vụ, sản phẩm du lịch để đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày một đa dạng của du khách; (2) tăng thời gian lưu trú cho du khách; (3) tăng cường quảng bá trên các phương tiện truyền thông.
Nguồn trích: Tạp chí Du lịch, 2016, Số 8, tr. 32-33
6. Du lịch ngoạn miền Tây / Lê Thị Thanh Yến, Võ Nguyên Thông
Tóm tắt: Tác giả giới thiệu một số điểm đến lý tưởng cùng những khu du lịch miệt vườn sông nước miền Tây Nam Bộ như: (1) khu du lịch Cồn Phụng – Bến Tre; (2) khu du lịch Mỹ Khánh – Cần Thơ; (3) tắm đồng mùa nước nổi trên những cánh đồng lớn ở An Giang, Đồng Tháp, Long An; (4) các món nướng trứ danh ở miền Tây (cá lóc nướng trui, rắn bông súng, gà nướng đất sét, óc đồng nướng, chuột đồng nướng).
Nguồn trích: Tạp chí Du lịch, 2016, Số 11, tr. 14-15
7. Ứng dụng E-Marketing trong quảng bá du lịch đồng bằng sông Cửu Long / ThS. Vũ Quốc Trí
Tóm tắt: Tác giả cho rằng để đưa vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trở thành điểm đến du lịch có thương hiệu thì cần đẩy mạnh xúc tiến quảng bá đến các thị trường tiềm năng, trong đó, E-Marketing được xác định là một yếu tố quan trọng. Đối với vùng ĐBSCL có ba địa phương được chọn để triển khai ứng dụng này là Cần Thơ – An Giang – Kiên Giang. Để hình thức quảng bá du lịch này đạt hiệu quả cao, các chuyên gia nằm trong dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” đã vạch ra 10 bước cơ bản để thực hiện như: xác định khách hàng mục tiêu; chọn phương pháp E-marketing phù hợp; đồng bộ các chiến lược E-marketing của vùng với các chiến lược E-marketing của quốc gia; thực hiện các chiến lược ngắn, trung và dài hạn; tham gia mạng xã hội và thúc đẩy nội dung chất lượng cao; xây dựng một trang web đầy dủ thông tin; phối hợp các doanh nghiệp du lịch để thu được các đánh giá trực tuyến, …
Nguồn trích: Tạp chí Du lịch / 2016, Số 7, tr. 34-35
8. Du lịch Homestay tại các làng nghề truyền thống ở Phú Quốc / Nguyễn Công Hoan
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu đôi nét về loại hình du lịch Homestay tại các làng nghề truyền thống, du lịch làng nghề là khách du lịch muốn chia sẻ các hoạt động trong cuộc sống hằng ngày trong một làng nghề hay một thôn bản bất kỳ và các làng nghề thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động du lịch này. Theo tác giả, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch homestay thể hiện qua các mặt: đối tượng khách du lịch là khách nội địa và quốc tế; về cơ sở lưu trú; các dịch vụ ăn uống; đối với hoạt động hướng dẫn trải nghiệm; về giá cả dịch vụ du lịch homestay. Trên cơ sở đó, tác giả cũng đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch homestay tại các làng nghề.
Nguồn trích: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật / 2016, Số 6 (384), tr. 57-60
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

  • Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
  • Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

1. Phát triển cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái miệt vườn: Hướng đi đúng cho Đồng bằng sông Cửu Long / Trương Văn Đạo
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến loại hình du lịch sinh thái miệt vườn có tiềm năng lớn cho sự phát triển chung về du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tác giả cũng đưa ra một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái gắn với vườn cây ăn trái như: (1) để du lịch phát triển mạnh cần đẩy mạnh xã hội hóa, (2) liên kết hợp tác phát triển du lịch với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng ĐBSCL; (3) đầu tư kết cấu hạ tầng đến các vùng có vườn cây ăn trái đặc sản của địa phương; (4) hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch; (5) tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch.
Nguồn trích: Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, 2010, Số 6, tr. 26-27
2. Bảo tồn đất ngập nước và đa dạng sinh học kết hợp du lịch sinh thái cộng đồng ở đồng bằng sông Cửu Long / Trần Anh Thư
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vấn đề bảo tồn đất ngập mặn kết hợp với du lịch sinh thái, cộng đồng. Các tiếp cận bền vững cho bảo tồn và phát triển đất ngập nước kết hợp với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng như: (1) sử dụng và bảo vệ tài nguyên một cách bền vững; (2) giảm thiểu sự tiêu thụ quá mức, giảm thiểu chất thải; (3) bảo tồn tính đa dạng; (4) tăng thu nhập cho cộng đồng địa phương. Từ đó, tác giả cũng đưa ra đề xuất để xây dựng một dự án về phát triển các khu đất ngập nước ở ĐBSCL kết hợp du lịch sinh thái, cộng đồng: (1) xây dựng kế hoạch dành cho những vùng đệm xung quanh khu vực bảo tồn; (2) tạo ra và phát triển tiện nghi cho khách du lịch; (3) hình thành trung tâm thông tin du lịch cộng đồng.
Nguồn trích: Bản tin Khoa học và Công nghệ An Giang, 2012, Số 2, tr. 26-31, 35


Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu
 

Du lịch sinh thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Thư viện - T6, 20/01/2017 - 8:30sa

TẠP CHÍ IN (Bản in được lưu tại Tầng 4 – TV )
1. Giải pháp phát triển du lịch sông nước ở đồng bằng sông Cửu Long / ThS. Lê Thị Diệu Hiền, Nguyễn Quốc Nghi
Tóm tắt: Bài viết này, tác giả đã đưa ra những nét đặc trưng của du lịch sông nước đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) như du lịch miền vườn, du lịch chợ nổi ở đồng bằng và cả văn hóa ẩm thực cũng với các lễ hội truyền thống tại đây. Ngoài ra, tác giả cũng trình bày một số hạn chế và thách thức đối với sự phát triển du lịch sông nước ở ĐBSCL như: chỉ dựa vào lợi thế về tài nguyên du lịch, cách làm du lịch còn mang tinh tự phát chưa chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch còn yếu kém. Từ đó, người viết đã gợi ý một số giải pháp để phát triển du lịch sông nước ĐBSCL là: ngành du lịch cần xây dựng sản phẩm du lịch sông nước đặc thù, dựa vào lợi thế cạnh tranh của từng địa phương trong mối liên kết vùng; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch; cần nghiên cứu, xây dựng các tour, tuyến du lịch sông nước hấp dẫn, gắn kết các tài nguyên du lịch đặc trưng của miền Tây Nam Bộ; để phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, sông nước, ngành du lịch cần nghiên cứu các chương trình kêu gọi đầu tư, hợp tác đầu tư.
Nguồn trích: Tạp chí Khoa học & Công nghệ An Giang / 2015, Số 2, tr. 20-22
2. Liên kết phát triển du lịch xanh đồng bằng sông Cửu Long / Thu Hiền
Tóm tắt: Theo tác giả, để thúc đẩy vấn đề liên kết phát triển “du lịch xanh” ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) một cách có hiệu quả, cần tập trung vào các giải pháp sau: (1) thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch bền vững dựa trên thế mạnh từng vùng, từng địa phương; (2) đẩy mạnh các hoạt động và nâng cao vai trò đầu mối của Hiệp hội du lịch ĐBSCLvề việc liên kết xây dựng – phát triển sản phẩm du lịch, liên kết xúc tiến, liên kết bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, liên kết xây dựng các sự kiện du lịch chung; (3) nâng cao nhận thức xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát triển du lịch xanh; (4) tăng cường hiệu quả quản lý các dự án, đẩy mạnh công tác quy hoạch, thẩm định các dự án du lịch xanh; (5) tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường du lịch với việc nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch, nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện các chính sách khuyến khích phát triển du lịch xanh với sự tham gia của cộng đồng địa phương.
Nguồn trích: Tạp chí Du lịch / 2015, Số 8, tr. 12–13
3. Văn hoá sinh thái sông biển và du lịch Đồng bằng sông Cửu Long / Huỳnh Quốc Thắng
Tóm tắt: Trong bài viết, tác giả trình bày những nét đặc trưng và độc đáo về du lịch văn hóa sinh thái (VHST) sông nước, du lịch VHST biển đảo và về du lịch VHST tộc người gắn với sông nước, biển đảo ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Qua đó, để phát triển du lịch VHST tại đây thì cần tập trung giải quyết các vấn đề sau: (1) giải pháp quy hoạch, kế hoạch và thực hiện chiến lược “đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch”; (2) tổ chức, xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch; (3) liên kết, hợp tác, đầu tư phát triển hoạt động du lịch với các địa phương trong vùng, địa phương trong cả nước.
Nguồn trích: TC Khoa học Xã hội / 2010, Số 9, tr. 42-46,36
4. Giải pháp " liên kết 4 nhà" trong phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường ở đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Quốc Nghi.
Tóm tắt: Bài trích giới thiệu sơ lược vài nét về du lịch sinh thái, thực trạng ô nhiễm môi trường, giải pháp "liên kết 4 nhà" gắn với bảo vệ môi trường đồng bằng sông Cửu Long.
Nguồn trích: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Nhận thức về nhu cầu bảo vệ môi trường, vai trò của giáo dục đại học / 2010, tr. 49 – 54
5. Phát triển du lịch cộng đồng khu vực đồng bằng sông Cửu Long / Thanh Hiền
Tóm tắt: Du lịch cộng đồng (DLCĐ) là mô hình du lịch đang được chú trọng đầu tư ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trên nhiều địa phương trong khu vực như Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang với những hoạt động cụ thể: (1) không ngừng cải tiến về nội dung, hình thức, chất lượng, dịch vụ, sản phẩm du lịch để đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày một đa dạng của du khách; (2) tăng thời gian lưu trú cho du khách; (3) tăng cường quảng bá trên các phương tiện truyền thông.
Nguồn trích: Tạp chí Du lịch, 2016, Số 8, tr. 32-33
6. Du lịch ngoạn miền Tây / Lê Thị Thanh Yến, Võ Nguyên Thông
Tóm tắt: Tác giả giới thiệu một số điểm đến lý tưởng cùng những khu du lịch miệt vườn sông nước miền Tây Nam Bộ như: (1) khu du lịch Cồn Phụng – Bến Tre; (2) khu du lịch Mỹ Khánh – Cần Thơ; (3) tắm đồng mùa nước nổi trên những cánh đồng lớn ở An Giang, Đồng Tháp, Long An; (4) các món nướng trứ danh ở miền Tây (cá lóc nướng trui, rắn bông súng, gà nướng đất sét, óc đồng nướng, chuột đồng nướng).
Nguồn trích: Tạp chí Du lịch, 2016, Số 11, tr. 14-15
7. Ứng dụng E-Marketing trong quảng bá du lịch đồng bằng sông Cửu Long / ThS. Vũ Quốc Trí
Tóm tắt: Tác giả cho rằng để đưa vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trở thành điểm đến du lịch có thương hiệu thì cần đẩy mạnh xúc tiến quảng bá đến các thị trường tiềm năng, trong đó, E-Marketing được xác định là một yếu tố quan trọng. Đối với vùng ĐBSCL có ba địa phương được chọn để triển khai ứng dụng này là Cần Thơ – An Giang – Kiên Giang. Để hình thức quảng bá du lịch này đạt hiệu quả cao, các chuyên gia nằm trong dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” đã vạch ra 10 bước cơ bản để thực hiện như: xác định khách hàng mục tiêu; chọn phương pháp E-marketing phù hợp; đồng bộ các chiến lược E-marketing của vùng với các chiến lược E-marketing của quốc gia; thực hiện các chiến lược ngắn, trung và dài hạn; tham gia mạng xã hội và thúc đẩy nội dung chất lượng cao; xây dựng một trang web đầy dủ thông tin; phối hợp các doanh nghiệp du lịch để thu được các đánh giá trực tuyến, …
Nguồn trích: Tạp chí Du lịch / 2016, Số 7, tr. 34-35
8. Du lịch Homestay tại các làng nghề truyền thống ở Phú Quốc / Nguyễn Công Hoan
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu đôi nét về loại hình du lịch Homestay tại các làng nghề truyền thống, du lịch làng nghề là khách du lịch muốn chia sẻ các hoạt động trong cuộc sống hằng ngày trong một làng nghề hay một thôn bản bất kỳ và các làng nghề thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động du lịch này. Theo tác giả, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch homestay thể hiện qua các mặt: đối tượng khách du lịch là khách nội địa và quốc tế; về cơ sở lưu trú; các dịch vụ ăn uống; đối với hoạt động hướng dẫn trải nghiệm; về giá cả dịch vụ du lịch homestay. Trên cơ sở đó, tác giả cũng đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch homestay tại các làng nghề.
Nguồn trích: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật / 2016, Số 6 (384), tr. 57-60
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

  • Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
  • Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

1. Phát triển cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái miệt vườn: Hướng đi đúng cho Đồng bằng sông Cửu Long / Trương Văn Đạo
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến loại hình du lịch sinh thái miệt vườn có tiềm năng lớn cho sự phát triển chung về du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tác giả cũng đưa ra một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái gắn với vườn cây ăn trái như: (1) để du lịch phát triển mạnh cần đẩy mạnh xã hội hóa, (2) liên kết hợp tác phát triển du lịch với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng ĐBSCL; (3) đầu tư kết cấu hạ tầng đến các vùng có vườn cây ăn trái đặc sản của địa phương; (4) hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch; (5) tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch.
Nguồn trích: Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, 2010, Số 6, tr. 26-27
2. Bảo tồn đất ngập nước và đa dạng sinh học kết hợp du lịch sinh thái cộng đồng ở đồng bằng sông Cửu Long / Trần Anh Thư
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vấn đề bảo tồn đất ngập mặn kết hợp với du lịch sinh thái, cộng đồng. Các tiếp cận bền vững cho bảo tồn và phát triển đất ngập nước kết hợp với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng như: (1) sử dụng và bảo vệ tài nguyên một cách bền vững; (2) giảm thiểu sự tiêu thụ quá mức, giảm thiểu chất thải; (3) bảo tồn tính đa dạng; (4) tăng thu nhập cho cộng đồng địa phương. Từ đó, tác giả cũng đưa ra đề xuất để xây dựng một dự án về phát triển các khu đất ngập nước ở ĐBSCL kết hợp du lịch sinh thái, cộng đồng: (1) xây dựng kế hoạch dành cho những vùng đệm xung quanh khu vực bảo tồn; (2) tạo ra và phát triển tiện nghi cho khách du lịch; (3) hình thành trung tâm thông tin du lịch cộng đồng.
Nguồn trích: Bản tin Khoa học và Công nghệ An Giang, 2012, Số 2, tr. 26-31, 35


Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu
 

Đọc và cảm nhận: Quảy gánh băng đồng ra thế giới

Thư viện - T2, 09/01/2017 - 10:34sa
Quảy gánh băng đồng ra thế giới - đưa bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
  Kho mượn đọc - Thư viện Đại học An Giang
Số phân loại: 330 /V121

Chỉ sau 2 tháng xuất bản, “Quảy gánh băng đồng ra thế giới” đã ra mắt phiên bản Social book lần đầu tiên tại Việt Nam nhằm tăng cường tương tác giữa tác giả và bạn đọc, cũng như hỗ trợ những hình ảnh tư liệu cho bạn đọc khi cần. Lần tái bản này, quyển sách được dành tặng cho các bạn sinh viên của 30 trường đại học, cao đẳng trong cả nước trong chương trình “Cùng Mobifone bật nút công dân toàn cầu”* nhằm giúp cho các bạn sinh viên tự định hướng bản thân, phát huy thế mạnh của mình để tự tin tham gia vào quá trình toàn cầu hóa. Với 20 câu chuyện về 19 trong số hơn 60 quốc gia trên cuộc hành trình chinh phục thế giới, tác phẩm đã từng bước đưa người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những thông tin thú vị về văn hóa, xã hội, chính trị cũng như những mô tả hết sức sống động về cảnh vật và con người mà tác giả đã có dịp trò chuyện. Những bất ngờ này giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn về thế giới cũng như tự hiểu rõ hơn về chính bản thân mình để chuẩn bị cho hành trình “bật nút công dân toàn cầu”. 

Bất ngờ đầu tiên là “Quảy gánh băng đồng ra thế giới” không giống như những mô tuýp sách kỹ năng quen thuộc. Nghĩa là quyển sách sẽ bắt đầu bằng cách phân tích những lý do vì sao phải “băng đồng ra thế giới” và tiếp đó sẽ liệt kê “từng bước” cần hoàn thiện để khởi động hành trình đó. Ngược lại, tác giả bắt đầu bằng lời tự sự mộc mạc về bài học tình người, “…, hành trình đi ra thế giới đối với tôi là hành trình trở về nguồn cội, trở về nơi nuôi dưỡng hạt giống tâm hồn”.Tại sao “hành trình đi ra thế giới" gần 20 năm, trải dài trên 60 quốc gia lại chỉ là “hành trình trở về nguồn cội” với việc kết tinh bằng bài học “biết yêu thương và được yêu thương”?  Một bài học mà có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng được dạy khi còn bé.

Điều bất ngờ kế tiếp là việc lựa chọn những quốc gia trên cuộc hành trình ra thế giới. Từng đến hơn 60 quốc gia (gần 1/3 bản đồ thế giới) nhưng tác giả chỉ đề cập 19 điểm đến. Theo lẽ tự nhiên, người đọc sẽ nghĩ có lẽ đây là những cường quốc nổi bật với nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa xã hội mà các nước khác nên học hỏi. Nhưng thật bất ngờ trong danh sách ấy lại xuất hiện nhiều quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á. Chính điều này làm nhiều người thắc mắc liệu những quốc gia ấy có gì “vượt trội” hay cần học hỏi. 

Sự sắp xếp thứ tự các quốc gia cũng tạo ra nhiều câu hỏi trong lòng người đọc. Khi nhắc đến những chuẩn mực quốc tế nhất là tác phong làm việc, người ta hay nghĩ đến tác phong công nghiệp của các công dân đến từ các cường quốc lâu năm hay những đế chế về kinh tế, khoa học kỹ thuật như Anh, Pháp, Mỹ. Nhưng, quyển sách lại bắt đầu từ một đất nước non trẻ như Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), một cường quốc mới nổi như Singapore, hay một quốc gia được tác giả ví là “bảo tàng sống” nước Ý. Chính sự sắp xếp này tạo ra sự mong muốn khám phá những thông tin mới lạ để giải mã những hoài nghi ban đầu.

Tất cả những nghi vấn đó vô tình trở thành chất xúc tác tự nhiên khiến bạn lật và nghiệm từng trang sách như một quy luật của phản ứng hóa học. Nhưng khi quyển sách được đóng lại, bạn cũng sẽ tiếp tục bất ngờ vì nhiều hiểu biết của mình có thể cũng như cách tác giả ví về mình là “ếch ngồi đáy giếng”. Vì bạn cũng không thể ngờ, một quốc gia non trẻ “không có gì ngoài các khu sa mạc” lại trở thành một trong những đất nước hiện đại nhất, với mức sống cao nhất thế giới chỉ trong 40 năm, vì nhờ vào “tầm nhìn sa mạc”. Hay một quốc gia chỉ tổ chức các hoạt động nhà hát opera, các viện bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật nhưng mang về nguồn lợi du lịch trên 45,5 tỷ đô năm 2013 (gấp 6 lần Việt Nam) vì biết khai thác đam mê nghệ thuật của nhiều du khách.Điều mà rất hiếm được quan tâm như ở Việt Nam như cách tác giả ví von. Những bất ngờ của các quốc gia ấy nhằm truyền tải thông điệp về sức mạnh của việc biết khai thác đúng những lợi thế đặc thù của mỗi quốc gia trên con đường làm giàu. Thông điệp ấy cũng giúp chúng ta tự tin hơn về bản thân mình, để biết phát huy những ưu điểm một cách có hiệu quả nhất cho cuộc sống, hay nghề nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Ngược lại, bạn sẽ cảm thấy bất ngờ hơn vì có những điều trước đây có thể là vĩ đại, đáng khâm phục lại được miêu tả hết sức bình thường, thậm chí là cần nhìn lại. Như một đất nước Ai Cập vĩ đại lại được ví là “Pha-ra-ông và giấc ngủ ngàn năm”. Bởi lẽ, Ai cập đang phải đối mặt với cơ sở vật chất kém (xếp hàng 100/144), tỉ lệ thất nghiệp tăng cao, và là nước có thu nhập thấp hơn nhiều nước trong khu vực,… Ngạc nhiên nhất là “con đường vào di sản thế giới” với hơn 5.000 năm lịch sử được tác giả miêu tả là cuộc hành trình “Bước từng bước lạc lõng trên con đường đất nhỏ xíu dẫn vào Kim Tự Tháp, những quán hàng lưu niệm ọp ẹp, mùi phân động vật ngây người. Đường vào vĩ đại là như thế này ư? Bối rối!”. Vậy mà, nhiều người dân vẫn còn đang kẹt vào “ánh hào quang” để tuyên bố hùng hồn rằng “Chúng tôi đã xây kim tự tháp, có gì mà chúng tôi không làm được” mặc dù đất nước họ đang “ngưng lại cùng với sự hoàn thành của kim tự tháp”. Câu chuyện “kẹt vào quá khứ” của Ai cập giúp cho chúng ta tự nhìn lại mình vì có những lúc chúng ta sẽ ngủ quên trên chiến thắng hay loay hoay với những “hào quang” mà quên rằng thế giới luôn vận động, và chúng ta có thể bị đào thải ra khỏi sự toàn cầu hóa mà vẫn chưa hiểu vì sao.

Với mong muốn giúp các bạn trẻ tự tin “bước ra thế giới”, tác giả Nguyễn Phi Vân dùng lối kể chuyện, chia sẻ rất chân thành mộc mạc. Ngôn ngữ súc tích, gần gũi cộng với văn phong đơn giản giúp chúng ta đọc liền một mạch và hiểu rõ những gì tác giả muốn sẻ chia. Bạn sẽ bắt gặp những từ rất đỗi đời thường như “ca hát nhảy múa”, “quạt xành xạch”, “nói oang oang”, hay như cách tác giả ví mình như “ếch tôi”.

Xét về nội hàm kiến thức, “Quảy gánh băng đồng ra thế giới” thực chất là một quyển sách về kinh tế, vì được tác giả (một chuyên gia kinh tế) hệ thống rất nhiều đặc điểm điển hình về kinh tế của một nước như thu nhập bình quân, xếp hạng trên các lĩnh vực,... Tuy nhiên, quyển sách được trình bày theo lối kể chuyện Đông Tây dí dỏm, cộng với ngôn từ mộc mạc chứ không khô khan, khó hiểu như một quyển giáo trình, học thuyết về kinh tế. Phương pháp đọc sách vừa giải trí vừa nghiên cứu giúp nhiều bạn đọc yêu thích đọc sách để nâng cao hiểu biết của mình hơn.

Có thể “Công dân toàn cầu” từng được ví là mục tiêu chỉ dành cho người “dũng cảm” muốn đi đến vinh quang nghề nghiệp mang tầm quốc tế. Nhưng trong thế giới phẳng hiện nay, đặc biệt là với việc trở thành thành viên của các tổ chức thương mại, kinh tế; hay với việc mở rộng hợp tác với nhiều quốc gia, Việt Nam cũng trở thành thị trường lao động tiềm năng của nhiều lao động nước ngoài. Nghĩa là “công dân toàn cầu” không còn là mục tiêu chỉ dành cho người “dũng cảm” nữa, mà đó là điều mà mỗi người lao động, nhất là các bạn sinh viên phải thực hiện nếu muốn cạnh tranh nghề nghiệp ngay tại đất nước mình. Bối cảnh này đòi hỏi bạn trẻ cần một sự nỗ lực vượt bậc, một sự đầu tư nghiêm túc từ kiến thức nghề nghiệp, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, đến những hiểu biết về văn hóa, văn học, mỹ thuật, âm nhạc…, của thế giới. Nhưng, nếu bạn vẫn còn loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy tìm đến “Quảy gánh băng đồng ra thế giới”.

* Quyển sách được tác giả tặng cho Thư viện nhân dịp Chương trình “Cùng Mobifone bật nút công dân toàn cầu”” được tổ chức tại Đại học An Giang.

** Bạn đọc có thể tìm đọc tài liệu tại Thư viện Đại học An Giang, Tầng 3 (Số phân loại 330 /V121)

 

Vy Vy

 

Đọc và cảm nhận: Quảy gánh băng đồng ra thế giới

Thư viện - T2, 09/01/2017 - 10:34sa
Quảy gánh băng đồng ra thế giới - đưa bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
  Kho mượn đọc - Thư viện Đại học An Giang
Số phân loại: 330 /V121

Chỉ sau 2 tháng xuất bản, “Quảy gánh băng đồng ra thế giới” đã ra mắt phiên bản Social book lần đầu tiên tại Việt Nam nhằm tăng cường tương tác giữa tác giả và bạn đọc, cũng như hỗ trợ những hình ảnh tư liệu cho bạn đọc khi cần. Lần tái bản này, quyển sách được dành tặng cho các bạn sinh viên của 30 trường đại học, cao đẳng trong cả nước trong chương trình “Cùng Mobifone bật nút công dân toàn cầu”* nhằm giúp cho các bạn sinh viên tự định hướng bản thân, phát huy thế mạnh của mình để tự tin tham gia vào quá trình toàn cầu hóa. Với 20 câu chuyện về 19 trong số hơn 60 quốc gia trên cuộc hành trình chinh phục thế giới, tác phẩm đã từng bước đưa người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những thông tin thú vị về văn hóa, xã hội, chính trị cũng như những mô tả hết sức sống động về cảnh vật và con người mà tác giả đã có dịp trò chuyện. Những bất ngờ này giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn về thế giới cũng như tự hiểu rõ hơn về chính bản thân mình để chuẩn bị cho hành trình “bật nút công dân toàn cầu”. 

Bất ngờ đầu tiên là “Quảy gánh băng đồng ra thế giới” không giống như những mô tuýp sách kỹ năng quen thuộc. Nghĩa là quyển sách sẽ bắt đầu bằng cách phân tích những lý do vì sao phải “băng đồng ra thế giới” và tiếp đó sẽ liệt kê “từng bước” cần hoàn thiện để khởi động hành trình đó. Ngược lại, tác giả bắt đầu bằng lời tự sự mộc mạc về bài học tình người, “…, hành trình đi ra thế giới đối với tôi là hành trình trở về nguồn cội, trở về nơi nuôi dưỡng hạt giống tâm hồn”.Tại sao “hành trình đi ra thế giới" gần 20 năm, trải dài trên 60 quốc gia lại chỉ là “hành trình trở về nguồn cội” với việc kết tinh bằng bài học “biết yêu thương và được yêu thương”?  Một bài học mà có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng được dạy khi còn bé.

Điều bất ngờ kế tiếp là việc lựa chọn những quốc gia trên cuộc hành trình ra thế giới. Từng đến hơn 60 quốc gia (gần 1/3 bản đồ thế giới) nhưng tác giả chỉ đề cập 19 điểm đến. Theo lẽ tự nhiên, người đọc sẽ nghĩ có lẽ đây là những cường quốc nổi bật với nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa xã hội mà các nước khác nên học hỏi. Nhưng thật bất ngờ trong danh sách ấy lại xuất hiện nhiều quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á. Chính điều này làm nhiều người thắc mắc liệu những quốc gia ấy có gì “vượt trội” hay cần học hỏi. 

Sự sắp xếp thứ tự các quốc gia cũng tạo ra nhiều câu hỏi trong lòng người đọc. Khi nhắc đến những chuẩn mực quốc tế nhất là tác phong làm việc, người ta hay nghĩ đến tác phong công nghiệp của các công dân đến từ các cường quốc lâu năm hay những đế chế về kinh tế, khoa học kỹ thuật như Anh, Pháp, Mỹ. Nhưng, quyển sách lại bắt đầu từ một đất nước non trẻ như Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), một cường quốc mới nổi như Singapore, hay một quốc gia được tác giả ví là “bảo tàng sống” nước Ý. Chính sự sắp xếp này tạo ra sự mong muốn khám phá những thông tin mới lạ để giải mã những hoài nghi ban đầu.

Tất cả những nghi vấn đó vô tình trở thành chất xúc tác tự nhiên khiến bạn lật và nghiệm từng trang sách như một quy luật của phản ứng hóa học. Nhưng khi quyển sách được đóng lại, bạn cũng sẽ tiếp tục bất ngờ vì nhiều hiểu biết của mình có thể cũng như cách tác giả ví về mình là “ếch ngồi đáy giếng”. Vì bạn cũng không thể ngờ, một quốc gia non trẻ “không có gì ngoài các khu sa mạc” lại trở thành một trong những đất nước hiện đại nhất, với mức sống cao nhất thế giới chỉ trong 40 năm, vì nhờ vào “tầm nhìn sa mạc”. Hay một quốc gia chỉ tổ chức các hoạt động nhà hát opera, các viện bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật nhưng mang về nguồn lợi du lịch trên 45,5 tỷ đô năm 2013 (gấp 6 lần Việt Nam) vì biết khai thác đam mê nghệ thuật của nhiều du khách.Điều mà rất hiếm được quan tâm như ở Việt Nam như cách tác giả ví von. Những bất ngờ của các quốc gia ấy nhằm truyền tải thông điệp về sức mạnh của việc biết khai thác đúng những lợi thế đặc thù của mỗi quốc gia trên con đường làm giàu. Thông điệp ấy cũng giúp chúng ta tự tin hơn về bản thân mình, để biết phát huy những ưu điểm một cách có hiệu quả nhất cho cuộc sống, hay nghề nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Ngược lại, bạn sẽ cảm thấy bất ngờ hơn vì có những điều trước đây có thể là vĩ đại, đáng khâm phục lại được miêu tả hết sức bình thường, thậm chí là cần nhìn lại. Như một đất nước Ai Cập vĩ đại lại được ví là “Pha-ra-ông và giấc ngủ ngàn năm”. Bởi lẽ, Ai cập đang phải đối mặt với cơ sở vật chất kém (xếp hàng 100/144), tỉ lệ thất nghiệp tăng cao, và là nước có thu nhập thấp hơn nhiều nước trong khu vực,… Ngạc nhiên nhất là “con đường vào di sản thế giới” với hơn 5.000 năm lịch sử được tác giả miêu tả là cuộc hành trình “Bước từng bước lạc lõng trên con đường đất nhỏ xíu dẫn vào Kim Tự Tháp, những quán hàng lưu niệm ọp ẹp, mùi phân động vật ngây người. Đường vào vĩ đại là như thế này ư? Bối rối!”. Vậy mà, nhiều người dân vẫn còn đang kẹt vào “ánh hào quang” để tuyên bố hùng hồn rằng “Chúng tôi đã xây kim tự tháp, có gì mà chúng tôi không làm được” mặc dù đất nước họ đang “ngưng lại cùng với sự hoàn thành của kim tự tháp”. Câu chuyện “kẹt vào quá khứ” của Ai cập giúp cho chúng ta tự nhìn lại mình vì có những lúc chúng ta sẽ ngủ quên trên chiến thắng hay loay hoay với những “hào quang” mà quên rằng thế giới luôn vận động, và chúng ta có thể bị đào thải ra khỏi sự toàn cầu hóa mà vẫn chưa hiểu vì sao.

Với mong muốn giúp các bạn trẻ tự tin “bước ra thế giới”, tác giả Nguyễn Phi Vân dùng lối kể chuyện, chia sẻ rất chân thành mộc mạc. Ngôn ngữ súc tích, gần gũi cộng với văn phong đơn giản giúp chúng ta đọc liền một mạch và hiểu rõ những gì tác giả muốn sẻ chia. Bạn sẽ bắt gặp những từ rất đỗi đời thường như “ca hát nhảy múa”, “quạt xành xạch”, “nói oang oang”, hay như cách tác giả ví mình như “ếch tôi”.

Xét về nội hàm kiến thức, “Quảy gánh băng đồng ra thế giới” thực chất là một quyển sách về kinh tế, vì được tác giả (một chuyên gia kinh tế) hệ thống rất nhiều đặc điểm điển hình về kinh tế của một nước như thu nhập bình quân, xếp hạng trên các lĩnh vực,... Tuy nhiên, quyển sách được trình bày theo lối kể chuyện Đông Tây dí dỏm, cộng với ngôn từ mộc mạc chứ không khô khan, khó hiểu như một quyển giáo trình, học thuyết về kinh tế. Phương pháp đọc sách vừa giải trí vừa nghiên cứu giúp nhiều bạn đọc yêu thích đọc sách để nâng cao hiểu biết của mình hơn.

Có thể “Công dân toàn cầu” từng được ví là mục tiêu chỉ dành cho người “dũng cảm” muốn đi đến vinh quang nghề nghiệp mang tầm quốc tế. Nhưng trong thế giới phẳng hiện nay, đặc biệt là với việc trở thành thành viên của các tổ chức thương mại, kinh tế; hay với việc mở rộng hợp tác với nhiều quốc gia, Việt Nam cũng trở thành thị trường lao động tiềm năng của nhiều lao động nước ngoài. Nghĩa là “công dân toàn cầu” không còn là mục tiêu chỉ dành cho người “dũng cảm” nữa, mà đó là điều mà mỗi người lao động, nhất là các bạn sinh viên phải thực hiện nếu muốn cạnh tranh nghề nghiệp ngay tại đất nước mình. Bối cảnh này đòi hỏi bạn trẻ cần một sự nỗ lực vượt bậc, một sự đầu tư nghiêm túc từ kiến thức nghề nghiệp, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, đến những hiểu biết về văn hóa, văn học, mỹ thuật, âm nhạc…, của thế giới. Nhưng, nếu bạn vẫn còn loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy tìm đến “Quảy gánh băng đồng ra thế giới”.

* Quyển sách được tác giả tặng cho Thư viện nhân dịp Chương trình “Cùng Mobifone bật nút công dân toàn cầu”” được tổ chức tại Đại học An Giang.

** Bạn đọc có thể tìm đọc tài liệu tại Thư viện Đại học An Giang, Tầng 3 (Số phân loại 330 /V121)

 

Vy Vy