Tìm kiếm
09:36:30 11-05-2007

Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam

Đây là khung bài giảng môn địa lý lớp 8. Bài học mang đến cho các bạn những hiểu biết cơ bản, cần thiết về vị trí, hình dạng, kích thước lãnh thổ nước Việt Nam. Trong bài giảng này sử dụng nhiều hình ảnh, tài liệu  giúp học sinh học tốt chủ đề này. Chủ đề này học trong 45 phút.

I. Mục tiêu bài học:

 - Kiến thức: Qua bài này học sinh xác định được vị trí, giới hạn, diện tích, hình dạng vùng đất liền, vùng biển Việt Nam. Hiểu ý nghĩa thực tiễn và các giá trị của vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ đối với môi trường tự nhiên và các hoạt động kinh tế - xã hội của nước ta.

- Kỹ năng: Xác định đúng vị trí địa lí từ đó phát triển kỹ năng phân tích những ảnh hưởng của chúng đối với  môi trường, điều kiện tự nhiên, hoạt động giao thông của nước ta.

 

II.Phương tiện dạy học:

1. Hình bản đồ Việt Nam:  (ở mỗi trường học đều có dụng cụ này)

 

2. Hình bản đồ Đông Nam Á:

  • Giáo viên có thể  in ảnh này bằng kích thước của bản đồ Việt Nam  hoặc  in theo kích thước của mỗi giáo viên để minh họa.

  • Giáo viên khi in bản đồ này cần chú ý đến màu sắc để phân biệt ranh giới giữa các nước trong khu vực.

 

3.  Hình bản đồ thế giới:

  • Giáo viên  in ảnh này bằng kích thước của khổ giấy A2 hoặc A1 để dạy.

  • Có thể dùng quả địa cầu (mỗi trường đều có quả địa cầu này).

 

4. Hình vùng Biển Đông: Giáo viên in ảnh trên khổ giấy A1 để minh họa trước lớp.

 

5.  Hình bản đồ phân cấp hành chính Việt Nam.

 

 

Chú ý : Các hình trên đều được lưu trên máy tính, trường hợp không có máy tính có thể in ra theo hướng dẫn ở trên và treo trên lớp để dạy.

 

 

III.Hoạt động dạy học:

Thời lượng
Tên hoạt động
Nội dung của hoạt động
Học cụ
Ghi chú
 5 phút  Bước 1:

Kiểm tra kiến thức cũ

 Giáo viên đặt câu hỏi về bài Việt Nam, Đất nước, Con người.

 

   Học sinh ôn lại kiến thức các bài học về Đông Nam Á (giáo viên đã dặn ở bài học trước)
 5 phút  Bước 2:

Hoạt động khám phá

 - Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm.

- Giáo viên đặt câu hỏi: Mỗi nhóm  xác định các tỉnh, thành phố, các điểm cực trên phần đất liền, các vùng biển tiếp giáp của nước  ta trên bản đồ Hình 1.

- Sau 5 phút kết quả tìm được của mỗi nhóm sẽ liệt kê trong tờ giấy A4.

- Giáo viên đưa ra nhận xét:

+ Cho học sinh xem Hình 5 để hệ thống lại các tỉnh và thành phố nước ta

+ Giáo viên đưa ra đáp án của câu hỏi.

+ Nhắc học sinh rèn luyện kỹ năng xác định chính xác các vĩ độ, kinh độ của các điểm cực và vị trí  tiếp giáp của phần đất liền, vùng biển của nước ta.

-Từ việc xác định trên chúng ta đi vào bài mới để tìm hiểu vùng đất liền và vùng biển có ảnh hưởng gì đến điều kiện tự nhiên, giao thông, kinh tế - xã hội  nước ta.

Hình 1

Hình 5

 Giáo viên cần nhắc học sinh về việc xác định vĩ độ, vĩ tuyến.
10 phút Bước 3:

Giới thiệu vị trí, hình dạng, kich thước của Viêt Nam

- Cho học sinh xem bản đồ Hình 2.

- Giáo viên gọi 4 bạn  học sinh lên chỉ vị trí nước ta trong khu vực Đông Nam Á.

- Cho học sinh xem tiếp Hình 3 hoặc quả địa cầu để học sinh biết được vị trí của nước ta trên thế giới.

- Qua các Hình được xem ở trên giáo viên đặt  những câu hỏi xoay quanh vị trí tiếp giáp, hình dạng, diện tích của Việt Nam đối với khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Ví dụ:

+ Việt Nam gắn liền với những nước nào? châu lục nào? đại dương nao?

+ Nước ta có ranh giới trên đất liền với những quốc gia nào?

+ Dựa vào bản đồ cho biết các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của phần đất liền và cho biết tọa độ của chúng?

+ Diên tích đất tự nhiên của nước ta là bao nhiêu, hình dạng nước ta như thế nào?....

Hình2

Hình3

Học sinh cần nhớ chính xác vị trí, hình dang, kích thước của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cũng như thế giới.(đây là kiến thức cơ bản). Lưu ý tỉ lệ xích trên bản đồ.

 

15 phútBước 4:

Phân tích sự ảnh hưởng của vị trí, hình dạng, kích thước đối với kinh tế -xã hội, điều kiện tự nhiên, môi trường của nước ta.

Dựa vào Hình 4 và Hình 1, giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát  vùng Biển Đông, các điểm tiếp giáp của biển đến các nước trong khu vực.

* Giáo viên chia lớp làm 3 nhóm, mỗi nhóm sẽ có 1 câu hỏi được giáo viên chuẩn bị trước.Câu hỏi số mấy sẽ tương ứng với nhóm mấy. Nội dung câu hỏi được đặt trong dấu (" ").

- Nhóm 1: Thảo luận và viết kết quả vào giấy  với câu 1

 " Đặc điểm vị trí địa lý có ảnh hưởng gì đến môi trường tự nhiên của nước ta  và hướng khắc phục khó khăn cũng như phát triển thế mạnh?"

 Với những gợi ý sau:

+  Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.

+ Vị trí nội chí tuyến.

+ Vị trí cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á hải đảo.

+Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật.

- Nhóm 2:  Thảo luận và viết kết quả vào giấy với câu 2

" Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải của nước ta và hướng khắc phục khó khăn cũng như phát triển thế mạnh?"

Với những gợi ý:

+ Phần đất liền của nứơc ta kéo dài từ bắc - nam tới 1650 km, 15 độ vĩ tuyến, hình dạng chữ S.

+ Nơi hẹp nhất thuộc Quảng Bình, chưa đầy 50 km.

- Nhóm 3: Thảo luận và viết kết quả vào giấy với câu 3

" Vùng biển tiếp giáp có thuận lợi và khó khăn gi tới điều kiện phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nước ta và hướng khắc phục khó khăn cũng như phát triển thế mạnh ?"

Với gợi ý sau:

+ Vùng biển nước ta có nguồn tài nguyên phong phú, có giá trị to lớn về nhiều măt (kinh tế, quốc phòng, khoa học..)

+ Thiên tai vùng biển cũng thật dữ dội và khó lường trước.

- Giáo viên đánh giá kết quả:

+ Xem sự hiểu biết của học sinh đến đâu về cách giải quyết những câu hỏi trên?

+ Bổ sung những kiến thức học sinh còn thiếu, kiến thức mới liên quan đến bài học.

+ Có thể cộng điểm cho nhóm nào có kết quả tốt.

 

Hình4

Hình1

Giáo viên quan sát cách thảo luận của học sinh theo nhóm (để trách có một số bạn không tham gia thảo luận).
5 phútBước 5:

Liên hệ thực tế

Giáo viên đặt những câu hỏi liên quan đến bài học nhưng mang tính thực tế  thời sự hằng ngày.

Như vấn đề: Thiên tai, các dịch bệnh, di tích khoán sản, khu công nghiệp, khu du lịch nổi tiếng, sân bay, có bao nhiêu cảng hải quan, có bao nhiêu tỉnh thuộc trung ương ở nước ta ..vv ?


Qua những câu hỏi học sinh hiểu được tình hình phát triển của nước ta (những mặt mạnh cũng như mặt yếu)
5 phútBước 6

Tổng kết bài học

Giáo viên đúc kết lại nội dung chính của bài học theo từng mục để học sinh có thể hệ thống lại kiến thức.


IV. Luyện tập:

Học sinh cần trả lời các câu hỏi sau :

1. Vị trí địa lí và hình dạng của lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay ?

2. PhầnViêt Nam nằm trong Biển Đông có diện tích là bao nhiêu km2, tiếp giáp với vùng biển của quốc gia nào?

3. Tên đảo lớn nhất của nước ta là gì ? Thuộc tỉnh nào ? Vịnh biển nào đẹp nhất nước ta được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm nào ?

4. Là một học sinh em sẽ làm gì để phát triển những thế mạnh của nước ta và khắc phục những khó khăn trong thời kỳ hội nhập như hiện nay ?

 V.Bài đọc thêm:

Học sinh đọc các tài liệu sau:

1. Nguyễn Dược (chủ biên), Nguyễn Phi Hạnh.05.2004. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam. Số 01 Huỳnh Văn Nghệ, TX.TDM, Bình Dương.

2. Lịch sử, Địa lí, Chính trị, Kinh tế, Văn hóa [trực tuyến].Wikipedia tiếng Việt. Đọc từ:     

http://vi.wikipedia.org/wiki/

3. Bản đồ Viêt Nam [trực tuyến]. Đọc từ:

http://www.bando.com.vn/BDOnLine.asp

4. Bản đồ du lịch Việt Nam [trực tuyến]. Đọc từ: http://www.dulichachau.com/vietnam/Ban-do-du-lich/

 VI. Tài liệu tham khảo

 Giáo viên tham khảo các tài liệu sau:

1. GS. Trần Bá Hoàng, TS. Nguyễn Tuyết Nga.(không ngày tháng). Áp dụng dạy và học tích cực trong môn Địa lí. NXB Đại học sư phạm Hà Nội.

2. Đặng Văn Đức, Nguyễn Thu Hằng.(không ngày tháng). Phương pháp dạy hoc Địa lí. Đại học sư pham Hà Nội.

3. Nguyễn Nhã, Huy Cầu. 1993. Atlat địa lí Việt Nam: Dùng trong phổ thông. Trung tâm bản đồ giáo khoa Hà Nội.

4. Nguyễn Phi Hạnh, Ông Thị Đan Thanh. 2000. Địa lí các khu vực và một số các quốc gia Châu Á và Châu Đại Dương : Giáo trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở hệ cao đẳng sư phạm. NXB Giáo dục

5. Bản đồ trực tuyến. Đọc từ:

http://www.avsnonline.net/maps/

6. Bản đồ nước CHXHCN Việt Nam [trực tuyến]. Đọc từ: http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_vietnam/

7. Bản đồ thế giới [trực tuyến]. Đọc từ:

http://www.atlasgeo.net/

 


Nhấn vào đây để tham gia diễn đàn Môn địa

Tin mới
bullet Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam
bullet Thảo luận trong lớp học để đạt mục tiêu dạy học
bullet Thiết kế môn học
bullet Hướng dẫn bài giảng
bullet Hoạt động nhóm
bullet Phương pháp học tập cộng tác: Làm việc theo nhóm nhỏ
Biên tập viên
bullet Admin:4 bài viết
Bạn đến từ đâu ?
Locations of visitors to this page